TÜBİTAK – NRDIO (Macaristan) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/tubitak-destekler-20.jpg

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office - NRDIO) arasında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir.


İş Birliği Çağrısından yararlanabilecek sektörler aşağıdaki gibidir:

- Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji,

- Yeşil Teknolojiler

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri

- Mühendislik

- Tarım ve Gıda Teknolojileri tematik alanları olarak belirlenmiştir.
 
Ortak akademik-sanayi iş birliği projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Macar proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Macar Proje Ortağı " Kamu Kuruluşu, Akademi, Özel Şirket, KOBİ veya Araştırma Enstitüsü" olabilmektedir.


Destek Oranı:
- Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

- Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında sunulmuştur.

• Özel kuruluşların yapacakları başvurularda özel kuruluşların proje kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilecektir:

- Personel giderleri (Yardımcı personel giderleri dâhil) (TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ilgili hükümleri geçerlidir.) 

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri

- Danışmanlık ve hizmet alım giderleri

- Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

- Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri

- Yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdike ilişkin giderler (Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri kapsamında desteklenir.)


Proje Başvuru Sonuçları Aralık 2022 tarihinde açıklanacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 21 Temmuz 2022'dir.

İlgili Çağrı Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız!

1 Haziran 2022

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git