TÜBİTAK- 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2022 yılı 2. Çağrıları Açılıyor!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/tubitak-destekler-20.jpg

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 2. Çağrısı 04/07/2022 tarihinde açılacaktır.

Açılan çağrıların amacı; KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Başvurular 04/07/2022 tarihi itibariyle TEYDEB sistemi adresinden alınmaya başlayacaktır.


1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi;

Çağrı Açılış Tarihi 04/07/2022
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 29/08/2022
Çağrı Kapanış Tarihi 09/09/2022

 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrı Takvimi;

Çağrı Açılış Tarihi 04/07/2022
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 29/08/2022
Çağrı Kapanış Tarihi 07/09/2022

 


Çağrı Takvimine İlişkin Notlar; 

 1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir.  Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.
 2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.
 3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı

Program destek oranı %75'dir.

Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 60'dır.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir.

Destek bütçesi sınırsızdır.

1507- KOBİ-AR-GE Destek Programı

Program destek oranı %75'dir.

Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 55'dir.

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir.

Destek bütçesi 1.200.000,00 TL ile sınırlandırılmıştır.

**Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Örneğin, kuruluş 1507 çağrısı için 1 proje önerisi, 1501 çağrısı için 2 proje önerisi başvurusu yapamaz. 1507 çağrısı için 1 başvuru, 1501 çağrısı için 1 başvuru veya 1507 çağrısı için 2 başvuru, 1501 çağrısı için 2 başvuru yapabilir.


Destek Programları Kapsamında Desteklenen Giderler;

 1. Personel giderleri,
 2. Seyahat giderleri
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. Malzeme ve sarf giderleri
 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

  1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2022/2 ÇAĞRI DUYURUSU
  1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2022/2 ÇAĞRI DUYURUSU

22 Haziran 2022

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git