KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

Çağrı Amacı:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla “Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” olarak belirlenmiştir.


Başvuru Koşulları:

 

NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

 

Uygun Proje Konuları:

1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar

2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler

konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.


Proje Süresi: En az 8, en fazla 24 ay


Destek Üst Limiti: 2.000.000 TL


Destek Oranı: %75

* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.

 

Proje Başvuru Tarihi:   23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 (Başvuru Tarihleri)

                                       18 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)


Desteklenecek Proje Giderleri ve Üst Limitleri:

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

500.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

600.000 TL

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

400.000 TL

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

200.000 TL

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

200.000 TL

Diğer Giderler (Proje Danışmanlık, Eğitim, Tanıtım, Fuar ve Ziyaret ile Kuruluş Giderleri Desteği)

100.000 TL

3 Haziran 2022

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git