YATIRIM TEŞVİK BELGESİ, VERGİ PAKETİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/sanayi_ve_teknoloji.jpg

 

26/10/2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişilik yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir tanesi Yatırım Teşvik Belgesi, vergi paketinde yapılan değişiklik olup, ilgili değişikliğin yer aldığı kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir. (Madde 60)

Madde 60: 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10'luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesiyle şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. Terkin talebinde bulunabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10'undan fazla olamaz."

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

 

1 Kasım 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git