TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı Çağrıları Açılmıştır!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/tubitak-66.png

KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin destekleneceği 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge  Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı  17/07/2021 tarihi itibari ile açılmıştır.

Mevcut Çağrı:

Açılan Çağrılar:

 

Çağrı Hedefleri

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından bir Müşteri Kuruluş eşliğinde Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) adıyla anılan 1512 - Girişimcilik Destek Programı, girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Sipariş Ar-Ge-b çağrısında, Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

 

Desteklenecek Projeler

Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

Desteklenecek proje konuları

Çağrıların her biri için konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. 

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir.

 

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır ve daha önce TÜBİTAK BİGG desteği almış olması gerekmektedir. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

Çağrı Takvimi

Kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini 15/10/2021 tarihine kadar tamamlamayan firmalar proje başvurusunda bulunamaz.

 

Proje süresi

1. Ürün/Süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı “proje süresi” olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır.

 

Destek üst limiti

 

Destek Oranı

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. 

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %50’sini Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.  

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %50’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 

Desteklenen Proje Giderleri

Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir: 

Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri desteklenir. 

Müşteri kuruluşa ait, personel gideri hariç, giderler desteklenmez.

 

17 Temmuz 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git