TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ-Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açılmıştır!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/sanayi_ve_teknoloji.jpg

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıklı yeni çağrı başvuruya açılmıştır.

Söz konusu çağrıyla temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler için önemli olabilecek kritik ham maddelerin üretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

  1. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. (http://hamle.gov.tr/)
  2. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

 

Çağrı takvimi;

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 23/06/2021

Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 01/08/2021

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 11/08/2021

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 31/08/2021

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 29/09/2021

30 Haziran 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git