Kosgeb tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, İmalat sanayii sektörlerinde; teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılmasıdır.

Program kapsamında;

Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak,

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak,

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef Alan, Sektör ve Konular:

1.SEKTÖR

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki Savunma Sanayi Alanına Yönelik konularda başvuru yapabilecektir.

 

2.SEKTÖR

İlaç ve tıbbi cihaz alanında;

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

Tıbbi Cihazlar

İlaç

 

3.SEKTÖR

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretiminde

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

 

Diğer başvuru koşulları

 

Destek Üst Limiti

Mikro İşletmeler için: 900.000 TL

Küçük İşletmeler için: : 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için: 6.000.000 TL

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Adı  İşletme Türlerine Göre Destek Üst Limiti (TL)
Mikro              Küçük             Orta Büyüklükte

Makine-Teçhizat-Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 

200.000 400.000 2.000.000

Makine-Teçhizat-Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı (Geri Ödemeli)

250.000 300.000 3.000.000
Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 150.000 500.000
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 150.000 200.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 150.000 200.000
Diğer Giderler Desteği 50.000 100.000 100.000
TOPLAM 900.000 1.500.000 6.000.000

 

Destek Oranı

Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75'tir.

 

Proje son başvuru tarihi 08.02.2022'dir.

 

Program uygulama esasları için tıklayınız.

22 Aralık 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git