KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI, DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

KOSGEB

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI, DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

 

Programın amacı:  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Program kapsamında yapılan son revizyon ile "İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri" aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

 

30.000,00

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

 

 

50.000,00

75.000,00

Tasarım Desteği

 

50.000,00

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

 

50.000,00

Belgelendirme Desteği****

 

150.000,00

Test ve Analiz Desteği*****

 

100.000,00

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği******

 

80.000,00

Bağımsız Değerlendirme Desteği

 

20.000,00

Model Fabrika Desteği

 

70.000,00

Teknik Danışmanlık Desteği*******

 

40.000,00

50.000,00

 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

 

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

 

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

 

(****) Belgelendirme desteği kapsamında;

 

(*****) Test ve analiz desteği kapsamında;

 

(******) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

 

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

2 Mart 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git