KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu güncellendi

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/tubitak-66.png

KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu Güncellendi !

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapacak KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre KOBİ Beyannamelerini doldurabilmesine yardımcı olmak üzere hazırlanan ve TÜBİTAK resmi sayfasında yer alan KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu güncellenmiştir.

KOBİ Beyannamesi Bilgi Notunda  KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre KOBİ vasfının belirlenmesinde hesapların kapanış tarihi olarak dikkate alınacak tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

Mali tablolarda hesapların kapanış tarihi olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih dikkate alınacaktır. Yıllık istihdam edilen çalışan sayısında, hesap döneminin son ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) verildiği tarih dikkate alınacaktır. Ancak;

a)    Yeni kurulan işletmelerde KOBİ Beyannamesi ekinde Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı anlık bilanço ve gelir tablosu ön kayıt belgeleri ile birlikte TÜBİTAK'a gönderilecektir.  Ayrıca, yeni kurulan işletmelerde başvuru tarihine kadar olan ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

b) Hesap dönemi bittiğinde, daha önce BÜYÜK ölçekli olan kuruluşların KOBİ vasfını kazanması durumunda, söz konusu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme tarihinden önce TÜBİTAK'a proje başvurusu yapmak istemesi durumunda, hesap bitiş tarihine göre Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi, bilanço ve gelir tablosunu TÜBİTAK'a göndermeleri gerekmektedir.

c) Kurumlar Vergisi beyannamesi verildiği tarihten sonra yapılan başvurularda, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki bilanço ve gelir tablosuna göre KOBİ Beyannamesi dolduracağı için ilave olarak Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı belge gönderilmeyecektir.

Kuruluşların KOBİ vasfını belirlerken KOBİ Yönetmeliğini dikkate almaları gerekmektedir. Güncel KOBİ Beyannamesi Bilgi Notuna, KOBİ Yönetmeliğine ve KOBİ Beyannamesi formatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

1 Şubat 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git