İmalat Sanayi Sektörü İçin Kobigel- KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-02 Proje Teklif Çağrısı

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

Kosgeb tarafından Kobigel- KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır!

Program kapsamında; İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek /uygulamak/ uyarlamak için proje sunabilecektir.
 

Desteklenecek proje başlıkları

1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7.İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8.İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

  • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır. 
  • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır. 
  • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır .

 

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler

Proje başvuru koşulları: 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

Proje bütçesi özel sınırı: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2019 ve 2020 yılları net satış hasılatından yüksek olanı geçemez.

 

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz: 300.000 TL

Geri Ödemeli: 700.000 TL

TOPLAM : 1.000.000 TL

Erken Ödeme: Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

 Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir.     90.000 TL'ye kadar geri ödemesiz                    
Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. (Destek alınacak personelin en az Ön Lisans mezunu olması gerekmektedir.)
Makine Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

600.000 TL'ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Yazılım Giderleri  Yazılım Lisansı veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.)  300.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz 
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri (Destek üst limitinin 200.000 TL’lik kısmının yazılım lisans veya buluttan kullanım gideri için, 100.000 TL’lik kısmının ise varsa yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık gideri için kullandırılması öngörülmektedir.)
Hizmet Alım Giderleri Eğitim giderleri 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Test ve analiz giderleri 
Belgelendirme giderleri   
Danışmanlık giderleri

 

Destek Oranı

  • Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda, (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.
  • Personel dışındaki giderler için % 60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığında geri ödemeli destek olarak ödenir.

Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.  

Proje son başvuru tarihi 17.05.2021'dir

 

Proje teklif çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

9 Nisan 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git