İmalat Sanayi Sektörü İçin Kobigel- KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-01 Proje Teklif Çağrısı

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, " Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek"tir. 

Program kapsamında;   Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri  bu destek kapsamında yer almaktadır.

Uygun proje konuları

1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7.İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8.İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;

 

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör: Aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 

Diğer başvuru koşulları:

-Kamu destekli projede; ilgili kurumun yazısındaki proje tamamlanma tarihi,

-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) sonuçlandırılan ürün / yazılımda; TGB yönetici şirketi tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün     özelliği taşıdığına dair olumlu raporun tarihi veya bölge içerisinde yatırımı için verilen yatırım izni tarihi, esas alınır.

-Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılan ürün / yazılımda; başvuru sahibinin ArGe Merkezi Belgesinin var olması yeterlidir. 

- Tüm belge türleri başvuru sahibi işletmeye ait olmalıdır. Herhangi bir isim altında devredilen belgeler kabul edilmez. 

-“Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen 8 dijital teknolojiden, “entegre çalışmak kaydıyla” birkaçı seçilmişse, en az birinin yukarıda belirtilen şartı sağlaması yeterlidir. 

-Tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili herhangi bir iş paketi içeren projelerde kamu destekli proje olma, TGB ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olmaya dair belgeler aranmaz.

 

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz: 300.000 TL

Geri Ödemeli: 700.000 TL

TOPLAM : 1.000.000 TL

Erken Ödeme: Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Proje Süresi: Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 16 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir. 

Desteklenecek Proje Giderleri

Personel Giderleri Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 6 mevcut veya yeni* personel desteklenebilir. 300.00 TL'ye kadar geri ödemesiz 
Makine Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

600.000 TL'ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz  
Yazılım Giderleri 

Yazılım Lisansı veya Buluttan Kullanım Giderleri

(Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.) 

200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

Destek üst limitinin 100.000 TL’lik kısmının yazılım lisans veya buluttan kullanım gideri için, 

100.000 TL’lik kısmını iise proje konusuyla ilgili yazılıma ilişkin danışmanlık gideri ya da çağrıda belirtilen 8 dijital teknolojinin herhangi biriyle ilgili yazılıma ilişkin eğitim gideri için kullandırılması öngörülmektedir.

Hizmet Alım Giderleri Eğitim giderleri 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz    
Test ve analiz giderleri 
Belgelendirme giderleri   
Danışmanlık giderleri
Tanıtım giderleri
Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) 
Fuar giderleri

 

Destek Oranı

Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz .

Proje son başvuru tarihi 17.05.2021'dir.

 

Proje teklif çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

9 Nisan 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git