AR-GE, ÜR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/kosgeb-slider-deneme.jpg

 

Proje Teklif Çağrısı:
“2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi”

 

Desteklenecek proje konuları;

 

Hedef Sektör ve Uygun Proje Konuları;

Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

  1. Birinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

Uygun Proje Konuları: Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere; Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları, Pil (batarya) teknolojisi, Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

       2. İkinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

Uygun Proje Konuları: 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.

 

Program genel bilgileri;

Proje başvuru tarihi: 25 Mart – 18 Mayıs 2021

Proje süresi: Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır.

Destek oranı: % 75 (Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.)

Başvuru koşulu: Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

 

Destek üst limiti ve destek unsurları;

DESTEK ADI KÜÇÜK İŞLETME DESTEK ÜST LİMİTLERİ ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME DESTEK ÜST LİMİTLERİ
Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 400.000 TL 2.000.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 400.000 TL 3.000.000 TL
Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Diğer giderler desteği 100.000 TL 100.000 TL

 

Proje teklif çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

30 Mart 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git