1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/tubitak-66.png

Çağrı Hedefleri

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından bir Müşteri Kuruluş eşliğinde Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.


 

Desteklenecek proje konuları

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. 

Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir.

Başvuru yapabilecek kuruluşlar

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.


 

Çağrı Takvimi

Kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini 12/04/2021 tarihine kadar tamamlamayan firmalar proje başvurusunda bulunamaz.


 

Proje süresi

1. Ürün/Süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı “proje süresi” olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır.


 

Destek üst limiti ve destek unsurları

 

DESTEKLENEN PROJE GİDERLERİ                                              
Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Danışmanlık giderler
Hizmet alımı giderleri
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
Malzeme ve sarf giderleri

 

Ayrıntılar ve açıklamalar proje çağrı dökümanına bakınız.

31 Mart 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git