Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog11.jpg

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belgedir.

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR?


YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI NEDİR?


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR NELERDİR?

- Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,
- Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,
- Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç.)
- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter
- Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası,
- Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE SAHİP FİRMA DİĞER DESTEKLERDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YATIRIM CİNSLERİ NELERDİR?

Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur.

*  Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir.

Yatırım teşvik belgesine sahip olmanın avantajları nedir? Sorunun cevabı için bir sonraki blog yazımızı okuyabilirsiniz.

11 Ocak 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç