Yatırım teşvik belgesi kapsamında, 4.bölge olarak değerlendirilmenin avantajları nelerdir ?

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog1.jpg

 İmalat sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, çok büyük bir avantaja sahipsiniz. Hangi avantajlara sahip olacaksınız? Gelin, birlikte inceleyelim.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 4.BÖLGE DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

1- KDV İSTİSNASI: ✓
2 - GÜMRÜK VERGİSİ: ✓
3 - VERGİ İNDİRİMİ:


* Yatırıma katkı oranı* %30
* Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı: %70

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

4 - SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ:

* Destek süresi: 6 yıl (Yatırım tamamlandıktan itibaren)
* Yatırıma katkı oranı: %25

5 - YATIRIM YERİ TAHSİSİ: ✓

6 - FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ:


* İÇ KREDİ: 4 puan
* DÖVİZ/DÖVİZE ENDESKLİ KREDİ: 1 puan

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN GEREKLİLİKLER NELERDİR?

Bölgesel Teşvik: İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefleyen bir yatırım teşvik uygulamasıdır. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. İller 6 bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel Teşvik Bölgelere Göre Ayrımı; (1 Ocak 2021’den  itibaren geçerli)

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik yatırımlar, İstanbul hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Orta-Yüksek teknolojili yatırım konuları;

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

B.Y.S. Elektrikli Makine Ve Cihazların İmalatı

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

* Örnek Destek Tutarı Hesaplaması

* Lokasyon ve yatırım konusu bilgileri;

Bulunduğu il:
Ankara
Faaliyet konusu: Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
Organize Sanayi Bölgesinde bulunma durumu: Evet

* Teşvik Tutarı Hesaplama Parametreleri:

Öngörülen İstihdam Sayısı:
20
Makine-Ekipman Tutarı (Yerli): 700.000,00 TL+KDV
Makine-Ekipman Tutarı (İthal): 300.000,00 TL
Arsa/Arazi Tutarı: 0
İnşaat: 0
Diğer Giderler: 0
Teşvik Unsurlarının Açıklaması:

* KDV İstinası:
1.000.000,00 TL ön görülen yatırımda, 180.000,00 TL tutarında KDV İstisnasından yararlanabilirsiniz.

Gümrük istisnası:
 Belge kapsamında onaylanmış İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemlerin İthalatından doğan Gümrük Vergisine %100 oranında muafiyet uygulanır. 

* Vergi İndirimi:
1.000.000,00 TL ön görülen yatırımda 450.000 TL tutarına ulaşıncaya kadar vergi indirimi teşvikinden %100 oranında yararlanabilirsiniz.
Yatırım konusu US: 31 olduğundan, vergi indirimi; yatırım tutarının %45’ine gelene kadar %100 oranında uygulanmıştır.

* Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
1.000.000,00 TL ön görülen yatırımda, yatırım tamamlandıktan sonra, 6 yıl süre ile 250.000,00 TL tutarında SGK prim teşvikinden yararlanabilirsiniz.

16 Mayıs 2022

Galerimiz

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç