Yatırım Teşvik Belgesi - Faiz Veya Kar Payı Desteği

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/yatirim-tesfik.jpg

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
“FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ”

Yatırım teşvik belgeniz;


Faiz veya Kar Payı Desteği Nedir, Kredi Limiti Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
Bu destek, Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 


Yatırım teşvik belgenizde sabit yatırım tutarı: 10.000.000,00 TL olsun. 
Bunun %70’ine tekabül eden; 7.000.000,00 TL’ye kadar yatırımınız kapsamında kredi kullanabilirsiniz. Ancak yatırım teşvik belgenizi kapatırken, yatırım teşvik belgenizde gerçekleşen sabit yatırım tutarının %70'inin aşılmaması beklenir. 

Faiz veya Kar Payı Desteği Destek Unsurları Nedir?


Finansal Kiralama ile Alınacak Makineler İçin Bu Destekten Faydalanılabilir mi?

Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan, finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteğinden faydalanabilirsiniz.

Faiz Desteğinin Üst Limiti Nedir?

Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları;

14 Ocak 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç