Üretime Geçmek İsteyen İşletmelerin Faydalanabileceği Destekler

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog12.jpg

Ar-Ge ve yenilik faaliyeti sonucunda ortaya çıkan bir ürününüz var ve bu ürünü seri üretime geçirerek ticarileştirmek istiyorsunuz ancak kaynak mı arıyorsunuz? Ya da bir yatırım gerçekleştireceksiniz ancak yatırıma başlama ve üretime geçiş aşaması için kaynaklarınız mı yetersiz? Bu yazımızı üretime geçmek için kaynak arayışında olan işletmeler için hazırladık. 

Üretime geçecek işletmelerin faydalanabileceği destekler;

1.KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı:

 Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak veya

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Başvuru Şartları:

1-Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olmak

-  Patent belgesi olan veya

-  Doktora tezi konusu olan veya

-  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

-  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

-  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

-  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2-Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır. Ürün Listesi için tıklayınız.

Desteklenen Proje Giderleri:

Destek Süresi : Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Destek Kalemleri                                           Destek Oranları
Makine-Teçihzat desteği %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli ) veya (%70 Geri Ödemeli)
Üretim Hattı tasarım giderleri desteği %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli ) veya (%70 Geri Ödemeli)
Yazılım giderleri desteği %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli ) veya (%70 Geri Ödemeli)
Personel gideri desteği %100 Geri Ödemesiz
Eğitim ve danışmanlık desteği %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli ) veya (%70 Geri Ödemeli)
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli ) veya (%70 Geri Ödemeli)

 

2-Yatırım Teşvik Belgesi

Teşviğin Amacı:

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,

Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,

En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,

Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Destek Unsurları:

Burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken, en önemli konu, her ilde her sektör desteklenmediği gibi, illere göre destek unsuları değişmektedir. Detaylı bilgi edinmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

 

3- TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

Programın Amacı:

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik öneme haiz ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir:

Ar-Ge ve/veya yatırım harcaması toplamı 10 milyon TL'yi aşan proje bütçesi öngören her ölçekten Özel Sektör Kuruluşları, çağrı dönemlerinde başvuru yapabilmektedir. Başvuru için herhangi bir ölçek, coğrafi konum vb. şartı bulunmamaktadır. 

Desteklenecek ürünler tebliğ ile ilan edilmektedir.

Destek Oranı ve Süreleri

Destek Unsurları Stratejik  Yatırım Proje Bazlı Teşvik
KDV İstisnası VAR Var
Vergi İndirimi

Yaıtırıma Katkı Oranı : %50

Vergi İndirim Oranı : %90

Yaıtırıma Katkı Oranı : %200

Vergi İndirim Oranı : %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

6.Bölgede : 10 Yıl

(Asgar Ücret)

10 Yol

(Brüt Ücret)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 Yıl 

(Asgari Ücret)

Yüksek eknoloji: 500 Kişi

Orta-Yüksek Teknoloji : 300 Kişi

10 Yıl

(Asgari Ücert)

Kişi limiti yok

Faiz veya Kar Payı Desteği

TL Kredi

Yüksek Teknoloji : 10 Puan

Orta Yüksek Teknoloji :8 Puan

Döviz Kredi 2 Puan

Yatrımın % 20'si

50 Milyon Limiti

 

10 Yıla Kadar 

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var
KDV İadesi Var Var
Enerji Desteği Yok

10 Yıl

Enerji Gidelerinin Yarısı

Nitelikli Personel Desteği Yok Var
Sermaye Desteği Yok Var
Kamu Alım Garantisi Yok Var

 

Desteklere başvurmak ve destekler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

20 Ağustos 2021

Galerimiz

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç