2021 Yılında Yatırım Teşvik Belgesi Almak Size Ne Kazandıracak?

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/ac-blog-gorselleri-2-1110x550.png

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik:

 

1-Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları artacaktır;

 

-1’inci ve 2’nci bölgelerde; Asgari 1.000.000,00 (birmilyon) Türk lirası,

-3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde; Asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası olması gerekir.

-1’inci ve 2’nci bölgelerde; Asgari 3.000.000,00 (üçmilyon) Türk lirası,

-3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde; Asgari 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin) Türk lirası olması gerekir.

Avantajları: Daha düşük yatırım tutarı öngörüsü ile belge sahibi olabilirsiniz.

 

 

2-Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar artacaktır:

 

-1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde; asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası,

-5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise asgari 300.000,00 (üçyüzbin) Türk lirası olması gerekir.

 

-1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde; asgari 750.000,00 (yediyüzellibin) Türk lirası,

-5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası olması gerekir.

Avantajları: Yatırım teşvik belgeniz kapsamında, Finansal Leasing işlemlerinizi daha düşük bütçe ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

3-Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların oranı azalacaktır:

 

 

Yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %50’sini (yüzde ellisini) aşamaz.

 

 

Yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların oranı (marka, lisans, know-how vb.), teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini (yüzde yirmibeşini) aşamaz.

 

 

Blog yazımızda belirtilen bölgelerin detaylarını öğrenmek için “Yatırım teşvik belgesi kapsamında, 4.bölge olarak değerlendirilmenin avantajları nelerdir? “ isimli blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

5 Kasım 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç