1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Nedir?

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog2.jpg

KOBİ ölçeğinde bir firmaysanız ve Ar-Ge fikriniz var ise,

- Ar‐Ge kapasitenizin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkiliğinizin artmasını sağlamak,

- Proje çıktınız ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak,

- Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanmasına yardımcı olmak istemez misiniz?

Hem işletmenize hem ülkemize katkıda bulunmak için hazırlayacağınız projelerde size yardımcı olabilmesi için, bu projenin ayrıntılı bilgilerini aşağıda anlatıyoruz.


1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından itibaren yılda 2 kez açılan bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir.

Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

*1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir.

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ KAPSAMI

Yılda 2 kez açılan 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri çağrılarının kapsamı, TÜBİTAK tarafından yayımlanan çağrı dokümanlarında ilan edilmektedir. Çağrı metninde aşağıda belirtilen konulara ilişkin faaliyetler amaçlanmaktadır.


1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ GENEL BİLGİLERİ

Başvuru zamanı: Çağrılı Program (Yılda 2 kez)
Azami Destek Süresi: 36 Ay
Destek Oranı: %75
Destek Tipi: Geri Ödemesiz (HİBE)
Bütçe: LİMİTSİZ (Bütçe sınırı yoktur. İstenilen bütçe tutarınca başvuru yapılabilir.)
Ön Ödeme İmkanı: Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir.
Raporlama Süreci: Bir mali yıl içerisinde iki dönem raporu sunulur. (1. Dönem: Ocak-Haziran, 2.Dönem: Temmuz-Aralık)
Denetim Süreci: 6 aylık periyotlarla izleyici hakemler proje sürecini yerinde izler.

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI


1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLENEN GİDERLER

2 Aralık 2020

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç